Sieger Vögel

       

Landesschau 2011 1.0 Dkl. Blau " Best. Jungvogel der Schau" -  0.1 Grau " Best.Gg. der Schau"

 

                                                                             

AZ DWV Landesschau Bayern 2012 Best. WS der Schau Landessiegr 1.0 Graugrün, Best. Jung WS -    Landessieger Gg. 0.1 Grau, Best. Alt WS

       

DKB-Landesverband Bayern: 1,0 Graugrün/ Bayerischer Meister 2013 - Best. WS der Schau  

                                                                                                         

                                                                                                      

              

AZ DWV OG München - Offene JgWS Schau am 3. Mai 2014                        ZEWA Schweiz - JgWS Schau 1. Juni 2014                                                         Best. WS der Schau 1,0 Dkl. Grün RM 477/06/2014                            Best. WS der Schau 0,1 Graugrün RM 477/78/2014   

 

  

ZEWA JgWS Schau 1. Juni 2014 -                                                                                                                                                                                                Best. Gg. der Schau 1,0 Op Dkl. Grün RM 477/039/14

       

Süd-West Schau 20.07.2014 - Best. Jungvogel 1,0 Dkl Grün RM 477/028/14

               

Süd-West Schau 20.07.2014 - Best. Opalin 1,0 Op Dkl Grün RM 477/039/14